dit is een mail aan raadsleden  en interne memo uit 2015 met instructies aan de ambtenaren van de gemeentesecretaris uit Landsmeer. De brief lijkt logisch, maar daarmee is er totale controle van de communicatie door de gemeentesecretaris ontstaan.  De griffie en ambtenaren moeten dit opvolgen. Hen treft geen blaam.

We hebben de namen van de ambtenaren weggelaten uit privacyoverwegingen

 

6-7-15

Verwijs politici meteen door naar de griffie

Beste collega’s,

Als een raadslid of fractievertegenwoordiger  van een van de politieke partijen belt of via de receptie bij je terecht komt met een vraag, voor informatie of voor wat anders :verwijs hem of haar dan meteen naar de griffie: … of ….. De afspraak dat alle contacten in eerste instantie lopen via de griffie, en niet direct met de medewerkers, is ook gemaakt met de politieke partijen. De namen en foto’s van de politici vindt je op : www.landsmeer.nl/gemeenteraad/wieiswie

De griffie is er juist voor de raad en we kunnen heel veel opvangen, ook voor jullie. Je loopt ook niet het risico dat er achteraf geroepen wordt: “ja, maar die heeft gezegd dat…” en je verzeilt raakt in politieke discussies  … Daarnaast kost het ook tijd, tijd die je zelf hard nodig hebt.

De griffie is er behalve de vrijdag vrijwel dagelijks (met uitzondering van het zomerreces). …. is bereikbaar op toestel 145 en ….. op toestel  143 of via email: griffier@landsmeer.nl.

Mochten zij er niet zijn, en je hebt een raadslid aan de lijn, of bij de balie: licht dan het bestuurssecretariaat in (toestel 125) of ….. (toestel 110).

Na contact met de griffie kan het uiteraard zo zijn dat er een verzoek komt voor informatie, een gesprek en degelijke. Daar kan dan een afspraak over worden gemaakt.

 

Heb je nog vragen? Neem gerust contact op met …, …. of …..

Met vriendelijke groeten,

…., griffier

….., gemeentesecretaris