Update 28 -05-2018 De wethouder kandidaten zijn na hun presentatie op 18-05, na het pinksterweekeinde  op 22-05 schriftelijk gekozen in een extra raadsvergadering. Parallel aan dit openbare gebeuren was een achter de schermen overleg over een wethouders kandidaat van de VVD voor Oostzaan; Niels Bonenkamp. Bijkomstig detail is dat daar wel 3 wethouders door de omstandigheden mogelijk zijn en in Landsmeer door diezelfde Niels  2 wethouders (toegespitst op het salarisniveau van 0.9 R. Quakernaat) een vereiste was. 

Hoe ‘toevallig’ dat dan ook Mandy Oud en Richard Quakernaat uit de bus kwamen als wethouders. Ze worden op 31 mei 2018 ceremonieel beëdigd. Dat de ‘voorgekooktheid’ er dik bovenop lag, moge evident zijn.  Dan moet je niet doen voorkomen dat alles zo open en transparant is.

De vragen van Positief Landsmeer, “waarom wordt een projectontwikkelaar een boeteclausule  van 100.000 euro kwijtgescholden” en of dat de integriteitstoets van de heer Quakernaat kon doorstaan, zijn nog steeds niet beantwoord.   Een ander  punt is  dat Mandy Oud mee heeft gestemd met haar benoeming. Op zich heb ik geen moeite met Mandy, maar om de lulligste  zaken heeft men met de wet om mij oren geslagen, en nu mag men wel de gemeentewet overtreden???  Volgens artikel 28 van de gemeentewet mag Mandy als belanghebbende en voorgedragen lid niet mee stemmen.  dit is toch gebeurd!

 

er volg nog een analyse door André La Fontaine

Update 18-5-2018  De kandidaat wethouders hebben zich gepresenteerd op 18-05-2018.  dan pinksterweekeinde en dinsdag 22 -05-2018 een extra raadsvergadering voor de benoeming. 31 mei 2018 is de installatie gepland. Het tijdspad was te kort voor andere kandidaten, die geen verbintenis met een partij hebben, zich zouden willen presenteren en de kansen zouden kunnen benutten.  Positief Landsmeer had nog de nodig vragen aan de huidige kandidaten Richard Quakernaat (VVD), Mandy Oud-Elfferich (D66) (en Jaap Goede LOLA). Die vragen aan Mandy en Richard mochten niet gesteld worden zoals we hadden opgeschreven!  Er was een restrictie: men mocht alleen vragen over het nu en de toekomst. maarja, zonder verleden heb je geen projectie op de toekomst. Het vragen kwam een beetje onzinnig over en dat je daarmee niet bepaalde fouten mag bespreken als leermomenten.  soort censuur, jammer . De voorzitter de heer Jépé Osnabrug liet het niet toe. Ook onderbrak hij een antwoord van de wethouder Quakernaat dat cruciaal zou zijn om te beoordelen of hij herkozen zou kunnen worden.  Ook jammer. Want het antwoord weten we nu niet. Dat moet nu weer nader onderzocht worden

Die vragen voor de wethouder blijven dus staan, en moeten nog beantwoord worden.

Nog steeds meten met twee maten! Zonder een Calimero effect te willen bewerkstelligen. werd André La Fontaine in de raad van 25 april 2018  wel door de fractievoorzitter van de VVD, de heer Bonenkamp, geconfronteerd met een onterechte aantijging uit het verleden.  De voorzitter toen, waarnemend burgemeester Anne Lize van der Stoel, liet geen ruimte, hoor en wederhoor, om de onterechte aantijging te kunnen weerleggen.  Zo stuur je dus aan op een verkeerde beeldvorming. Is dat democratie of ‘een sturen’  zodat alleen de machthebbers het voor het zeggen hebben en daarmee een indruk geven dat zij alles goed doen?  Het publiek gelooft meestal wat de kranten zeggen. Dus waarom kan het in de ene vergadering wel (25–04 was er ook sprake van een benoeming) en in de andere vergadering (18-05) niet???

We komen er nog op terug.  Maandag 21 mei hebben we meer informatie. 22 mei 2018 zou er een extra ingelaste raadsvergadering worden belegd om de kandidaten te kiezen.  In de optiek van Positief Landsmeer zijn de kaarten al lang geleden geschud… dus de uitkomst is al bekend

Wordt vervolgd:

 

oude update 14-5-2018,  vandaag zou de laatste dag zijn, maar we hebben net een mail ontvangen van de griffie Landsmeer dat voordrachten (jezelf dus) voor wethouderschap voor de periode 2018 -2022 nu aan de griffier te Landsmeer  (griffier@landsmeer.nl) gezonden kunnen worden tot 16 – 05 – 2018, 12:00  uur overeenkomstig ons voorstel tijdspad.

Wie Wil Wethouder Worden? Open sollicitatie Gemeente Landsmeer. 73.045,99 euro bruto per jaar

Iedereen kan solliciteren, M/V, maar wel op eigen titel. Denk je dat je in aanmerking kan komen? Pak je kans.  Landsmeer heeft 2 vacatures, 2 x 1.8 FTE (Full Time Eenheid, elk 0.9 = 90% werkweek) Het is speciaal 0.9 (parttime), want dan mag je de bijverdienste elders in je eigen zak steken. Bij 1 fte moet je alles wat je hebt bijverdiend in de gemeentekas storten. Gewoon belastingtechnisch.

Een wethouder in Landsmeer (inwonertal 10,690) verdient bij 1 fulltime volgens circulaire € 5.292,12 per maand bruto en krijgt 355,80 onkostenvergoeding per maand. Daarnaast een eindejaaruitkering van 8,3%.  Totaal 12x 5292,12= 63505,44 + 8,3% (5270.95) + 12 x 355,80 (4269.60) totaal generaal 73.045.99 per jaar naast andere vergoedingen.

Werkzaamheden/competenties, o.a.: Goed communicatief zijn (= ook toegankelijk), overzicht hebben, ambtenaren opdrachten geven, buffer zijn tussen politiek, burger, wetten en wensen. 1 per week B&W vergadering overdag en 1-2 vergaderingen in de avond…. en uitvoering geven aan het raadsprogramma 2018-2022.

Competenties liggen op papier erg hoog volgens keuze wethouders Landsmeer van 9 mei jl door de meerderheid van de raad overeengekomen, maar in de praktijk  hoeft het niet anders te zijn (misschien iets beter) dan de huidige wethouders. 

Klein addertje onder het gras. In de openbaarheid is algemeen erkend dat verfrissende mensen van buitenaf kunnen solliciteren, maar de politiek in zijn algemeenheid ziet liever kandidaten uit eigen kring. ‘De politiek’ heeft een bijna onmogelijk tijdspad ingesteld dat op 9 mei ’18 ’s avonds is overeengekomen door een meerderheid van de partijen. 10 mei Hemelvaartdag, iedereen vrij. Vrijdag 11 mei ’18 moeten de kandidaten zich aanmelden per brief bij de burgermeester. Dit is voor een mogelijke screening. Maar die screening volgt niet in het weekeinde dus de aanmelding zou maandagochtend ook kunnen. 14 mei moeten de kandidaten zich schriftelijk melden met CV bij de heer Bonenkamp van de VVD (Niels.bonenkamp@vvd-landsmeer.nl) die voor brievenbus wil fungeren. Aankomende weekeinde heb je dus bedenktijd, dat is niet veel tijd en beperkt het aantal kandidaten.   Voor meer informatie lees keuze wethouders Landsmeer  (deze is nu leidend) of ander procesvoorstel van Positief Landsmeer met info

Is het openbaar bestuur iets voor jou of (desgewenst) voor U? Onze steun heb je als je partijloos, onafhankelijk bent, redelijk voldoet aan het profiel en een redelijk denkend mensen mens bent.  Meer Info gewenst? email naar andrelf1957@gmail.com.

voor het raadsprogramma 2018 -2022 klik hier

voor procesvoorstel  keuze wethouders Landsmeer klik hier

voor ander procesvoorstel positief landsmeer, klik hier