Landsmeer

Behoud identiteit Landsmeer.
Groen en het dorpse karakter.
terras aan het water, BlijdeBreek

Ons Doel

Meer contact met de burgers

Inspraak en eerlijke informatie; update maart 2019
Helaas heeft de raad in 2015 tot 2x toe een burgerinitiatief tegengehouden voor een referendum bestuurlijke toekomst. Uw toekomst.
Wij hopen dat anno 2019 wel een referendum tot stand kan komen voor een eerlijke uitslag welke richting de inwoners van Landsmeer (let op: dat zijn niet de bestuurders) willen samenwerken of fuseren.

Opheffen Landsmeer? Wij gaan door! Bestuurlijke Toekomst!

Hoewel de andere partijen geen referendum wilden en dat zij dat uit alle macht hebben tegengehouden, blijven wij ons inzetten voor de zwijgende meerderheid. Naar ons idee is er een meerderheid die zich bij Amsterdam wil aansluiten met al zijn voordelen voor Landsmeer. Weten de inwoners wat de voordelen zijn?  Juist als we met Amsterdam samengaan blijft de identiteit behouden en verbetert de situatie  voor Landsmeer. Dit willen wij u eerlijk voorleggen zodat u een eerlijke keuze heeft. Waarom naar Edam-Volendam en niet naar Amsterdam met veel meer voordelen?  Openheid van zaken.

Wij zijn voor medewerking en participatie

Waarom geen referendum. Waarom geen hotel nabij de ring , hoe verhoudt zich dat tot recreatie en toerisme. Waarom geen medewerking aan projecten “tiny houses” voor starters en één persoonshuishoudens en wel ééngezinswoningen voor buitenpoorters?. Waarom geen terras aan de Breek? Voor meer informatie zullen wij dat uitleggen op nieuw te maken pagina’s (volgt nog, dus bekijk deze site regelmatig) .

Eerlijkheid en openheid is troef. De waarheid moet gezegd worden !

We hebben bewezen dat de andere partijen telkens maar zaken uitstellen als het over de bestuurlijke toekomst gaat… Eerst door niet antwoorden op onze vragen, daarna wordt het over de vakantie heen getild en nu weer over de verkiezingen heen. De andere partijen willen geen nieuwe beslissing nemen terwijl de oude allang niet meer uitvoerbaar is. Ze gaan door op een ingewikkelde weg, op basis van een  onvolledige enquête, over de toekomst van Landsmeer. Zo is het niet afgesproken. Nu wordt een weg ingeslagen naar fusie Edam Volendam. Dit is in strijd met het wilsbesluit dat in 2015 genomen is (in het wilsbesluit werd Edam-/Volendam niet genoemd, er werd niet eens over gesproken).

Crematorium in Landsmeer?

Gelukkig in rook opgegaan!    Wij, Positief Landsmeer, hebben als enige destijds tegengestemd, want als je een beetje inzicht hebt, en er was nog geen verkeerskundig onderzoek geweest wat wel beloofd was, kon je op je vingers natellen dat het te druk zou worden op het lint. De andere Raadsleden waren waren allemaal vóór.  Wij vinden  dit ondoordacht  en zij hebben dit later weer moeten terugdraaien. Ze waren uiteindelijk dus ook tegen.  .  Tja het crematorium, in rook opgaan, om maar wat te noemen.

Een woningbouw oplossing. starterswoning? (grapje :-))

Geld verdienen voor de gemeente ?

Ooit, Toen wethouder Van Baarsen nog bij de ACOB (voorganger van Olympus en Eigen haard) werkte werd de voormalige Huishoudschool LHNO aan de Goudpluvier tot huizen project omgezet.  Er moest een bodemsanering komen van 1.7 miljoen gulden.  Omdat André La Fontaine zich ermee ging bemoeien in 1993, bleek de grondsanering met 1.100.000 minder te kunnen.  Daardoor waren de grondkosten veel lager en konden er sociale  woningen gebouwd worden en na 3 maanden strijd met Wethouder Koperdraad en bemoeienis van Provincie, werd daar in de goedkope variant ruim 1.000.000 gulden zegge (één miljoen gulden) in 1993 verdiend.

Wat we destijds niet beseften, is dat we dat bedrag dus een ander door de neus hebben geboord…. Met als gevolg dat een positieve besparing voor de Gemeente, negatieve reacties opwekte voor onze partij.

Jeugd (honk)?

Wij hebben een jeugdhonk geactiveerd in 1997. Het is helaas afgebrand en door tegenwerking van de gemeente zelf, nooit meer opgebouwd.  De mogelijke reden voor de brand was dat in de wandelgangen de gemeente liet blijken het jeugdhonk aan een andere vereniging te willen vergeven. De jeugd dacht wellicht toen, als wij het niet meer krijgen dan een ander ook niet.!  De diverse generaties die daarna zich inzetten voor een nieuw jeugdhonk, kregen geen voet aan de grond bij de gemeente. De gemeente heeft zelfs een tijdelijk onderkomen van de jeugd, de oude gemeentewerf,  met een sloopmachine afgebroken. Wij. Positief Landsmeer,  willen graag weer wat opbouwen.